WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Ivanka và Jared - cặp đôi quyền lực dưới thời Trump

Ivanka và Jared - cặp đôi quyền lực dưới thời Trump
- Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau khi tài liệu này rò rỉ, Nhà Trắng đưa ra thông báo cam kết giữ lại các quy định bảo vệ cộng đồng LGBT được áp dụng ...