WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Ít ai biết rằng, nhà sư trẻ chuyển giới người Nhật Bản này còn là một bậc thầy trang điểm

Ít ai biết rằng, nhà sư trẻ chuyển giới người Nhật Bản này còn là một bậc thầy trang điểm
- Sau khi làm việc với Out in Japan, Nishimura bắt đầu mở các khóa học trang điểm cho cộng đồng LGBT Nhật Bản. "Là một nhà sư, tôi muốn mọi ...