WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Hạnh phúc thực sự đến từ đâu?

Hạnh phúc thực sự đến từ đâu?
- Theo đó, nhà tâm thần học đã tiến hành nghiên cứu trên hai nhóm người là những sinh viên khá giả học tại Harvard và những người trẻ đến từ các gia đình khó khăn thuộc khu vực nghèo bậc nhất ở Boston. Các nhà khoa học đã tiến hành quét não, phỏng vấn, phân tích máu, sức khỏe của hai nhóm đối tượng trên và cuộc nghiên cứu được tiến hành liên tục trong suốt 75 năm.