WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Cuộc sống bên trong ổ dịch HIV lớn nhất châu Phi

Cuộc sống bên trong ổ dịch HIV lớn nhất châu Phi
- Trung bình mỗi ngày, họ phục vụ ít nhất 5 vị khách làng chơi và quá trình đó đã làm lây lan căn bệnh chết người HIV/AIDS", nhiếp ảnh gia Koeneon ...