WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Caitlyn Jenner nói chính sách về người chuyển giới của ông Trump là 'thảm họa'

Caitlyn Jenner nói chính sách về người chuyển giới của ông Trump là 'thảm họa'
- Ông ấy có vẻ về phe cộng đồng LGBT vì những gì đã xảy ra ở miền Bắc Carolina với vấn đề “nhà vệ sinh”. Ông ấy ủng hộ cộng đồng LGBT. Nhưng ...