WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Cách nhận biết trẻ bị bạo hành ở trường

Cách nhận biết trẻ bị bạo hành ở trường
- Trẻ bị bạo hành ở trường thường có nhiều biểu hiện bất thường, cha mẹ nên lưu ý để phát hiện sớm và can thiệp. Vậy làm thế nào để nhận biết con bị bạo hành và tránh được những rủi ro? Đối với những trẻ chưa biết nói: Trẻ chưa biết nói sẽ gặp khó khăn ...