WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

5 người mắc HIV khỏi bệnh hoàn toàn nhờ vaccine mới

5 người mắc HIV khỏi bệnh hoàn toàn nhờ vaccine mới
- Năm bệnh nhân HIV đã được xóa sạch hoàn toàn dấu vết virus HIV nhờ được sử dụng loại vaccine HIV mới do các nhà khoa học Tây Ban Nha điều chế. Tin liên quan. Cuộc chiến chống đại dịch HIV/AIDS của Thái Lan · Đột phá về vòng 'khử' lây ...