WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560

Xúc động với câu chuyện cặp đồng tính nam bị gia đình đánh đập, sỉ nhục buộc phải tìm đến cái chết

Xúc động với câu chuyện cặp đồng tính nam bị gia đình đánh đập, sỉ nhục buộc phải tìm đến cái chết
- Cứ tưởng xã hội đã cởi mở với cộng đồng LGBT lắm rồi, ấy thế mà không phải với tất cả. Đâu đó ở những làng quê vẫn có suy nghĩ, định kiến phong ...