WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

Trường học chuyển giới đầu tiên ở Ấn Độ

Trường học chuyển giới đầu tiên ở Ấn Độ
- Bà Vijayraja Mallika, người điều hành trường cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là thay đổi vận mệnh của những sinh viên này. Chúng tôi muốn xã hội cởi mở hơn và chấp nhận những người thuộc giới tính thứ 3”. Bà Malika cùng 2 nhà hoạt động xã hội khác là Maya Menon và CK Faisal hy vọng rằng sáng kiến của họ sẽ giúp chấm dứt sự phân biệt đối xử đối với cộng đồng người đồng tính và chuyển giới ở Ấn Độ.