WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

Sinh sống gần đường cái dễ mắc bệnh sa sút trí tuệ

Sinh sống gần đường cái dễ mắc bệnh sa sút trí tuệ
- Sinh sống trong thời gian dài gần những con đường lớn đông xe cộ qua lại không chỉ gây rối loạn giấc ngủ mà thậm chí còn dẫn tới bệnh sa sút trí tuệ. Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters. Đây là kết luận được rút ra từ nghiên cứu của cơ quan y tế công cộng ...