WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

Đột phá trong nỗ lực chống kháng thuốc

Đột phá trong nỗ lực chống kháng thuốc
- Các nhà nghiên cứu đã tạo ra một phân tử có thể đảo ngược tình trạng kháng thuốc kháng sinh ở nhiều dòng vi khuẩn cùng lúc. Tin liên quan. Dùng vi khuẩn diệt siêu khuẩn kháng thuốc · Siêu vi khuẩn kháng thuốc xuất hiện ở Hàn Quốc