WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

Những thành tựu y khoa tuyệt vời của thế giới năm qua

Những thành tựu y khoa tuyệt vời của thế giới năm qua
- Đây là lần đầu tiên tụy nhân tạo đầu tiên dành cho người tiểu đường tuýp 1 được công nhận. Tụy nhân tạo là thiết bị bên ngoài cơ thể, cứ 5 phút sẽ tự đo lượng đường huyết rồi từ đó cân chỉnh bơm vào cơ thể lượng insulin cần thiết. Thiết bị giúp cải thiện đáng kể chất lượng sống của người bệnh vì họ không phải thường xuyên kiểm tra đường huyết trong ngày đồng thời giúp người bệnh không bị tụt hoặc tăng đường huyết đột ngột.