WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

Những phim đồng tính khiến hàng triệu người cộng đồng LGBT thổn thức

Những phim đồng tính khiến hàng triệu người cộng đồng LGBT thổn thức
- Trước "Moonlight" - ứng cử viên sáng giá của Oscar năm nay, đã có nhiều bộ phim khai thác về đề tài đồng tính với những lát cắt nhiều màu sắc.