WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560

Nhà thiết kế D&G bị người đồng tính phản đối vì đăng ảnh Melania Trump

Nhà thiết kế D&G bị người đồng tính phản đối vì đăng ảnh Melania Trump
- Nhiều người LGBT, nhóm thiểu số và những người khác lo sợ rằng luật pháp sẽ tước đi tự do của họ. Nếu đây là phu nhân Reagan, Bush hay ...