WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

Có thể bạn không để ý, nhờ hoạt động từ các nhóm XH này mà cuộc sống đã trở nên nhiều màu ...

Có thể bạn không để ý, nhờ hoạt động từ các nhóm XH này mà cuộc sống đã trở nên nhiều màu ...
- Không chỉ là đời sống giới trẻ, mà cả một cộng đồng lớn như LGBT hay tất cả những người dân miền Trung đã chịu qua cơn bão lũ vừa qua đều nhận ...