WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

Câu lạc bộ dành cho LGBT ở trường THPT Việt Đức

Câu lạc bộ dành cho LGBT ở trường THPT Việt Đức
- Cách đây vài năm khi LGBT vẫn còn là thuật ngữ khiến nhiều người e ngại nhắc đến thì có lẽ sự xuất hiện của một câu lạc bộ trong mái trường THPT ...