WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560

Cách chọn và bảo quản bưởi diễn ngon để ăn Tết

Cách chọn và bảo quản bưởi diễn ngon để ăn Tết
- Bưởi Diễn là loại đặc sản được người tiêu dùng miền Bắc, đặc biệt là người dân Thủ đô ưa chuộng dùng làm hoa quả ăn Tết. Tuy nhiên để chọn được những quả bưởi Diễn chuẩn ngon và bảo quản chúng sao cho không bị hỏng thì ...