WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

Báo cáo của WHO: Thuốc lá giết chết 6 triệu người mỗi năm và gây thiệt hại 1.000 tỷ USD

Báo cáo của WHO: Thuốc lá giết chết 6 triệu người mỗi năm và gây thiệt hại 1.000 tỷ USD
- Thuốc lá đang giết chết 6 triệu người và gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu hơn 1.000 tỷ USD mỗi năm, theo một báo cáo cập nhật của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Hơn 70 chuyên gia y tế tham gia biên soạn tài liệu này cho biết: Bất chấp doanh số bán ...