WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560

An Nguy: "Tôi thấy mình thích một bạn nữ cũng giống như thích ăn, thích uống"

An Nguy: "Tôi thấy mình thích một bạn nữ cũng giống như thích ăn, thích uống"
- Mình muốn xã hội hiểu và đồng cảm với việc đấy, cũng như có cái nhìn công bằng với cộng đồng LGBT". Gương mặt An Nguy có biểu cảm khôi hài ...