WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Yoga tốt cho huyết áp

Yoga tốt cho huyết áp
- Nghiên cứu mới bao gồm 60 người có huyết áp tăng nhẹ nhưng khỏe mạnh. Nhóm thứ nhất là những người tập yoga được yêu cầu thay đổi lối sống, ...