WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Đừng để không còn thuốc chữa

Đừng để không còn thuốc chữa
- Thuốc kháng sinh ra đời đã đem lại lợi ích rất lớn trong điều trị, chăm sóc người bệnh. Nó còn được sử dụng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản và trồng trọt để phòng, chống, điều trị dịch bệnh trên động vật. Tuy nhiên, mặt trái của việc sử dụng ...