WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Tôi muốn ở bên bạn gái của mình, nên tôi đã kết hôn với một người đàn ông"

Tôi muốn ở bên bạn gái của mình, nên tôi đã kết hôn với một người đàn ông"
- Nhưng tôi tin rằng, trong tương lai, xã hội Trung Quốc sẽ khoan dung hơn với cộng đồng LGBT và mẹ tôi sẽ dễ dàng chấp nhận chúng tôi hơn.