WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Tin vui cho người muốn thoát khỏi viêm đại tràng

Tin vui cho người muốn thoát khỏi viêm đại tràng
 - Người bệnh viêm đại tràng sợ nhất “án chung thân” vì bệnh khó chữa khỏi dứt điểm, các triệu chứng hay tái phát. Hầu hết người bệnh gặp phải tình trạng điều trị các loại thuốc nhưng chỉ đỡ một thời gian lại bị lại. Không còn nỗi lo viêm đại tràng lâu ...