WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Thúc đẩy đưa quyền chuyển đổi giới tính vào cuộc sống

Thúc đẩy đưa quyền chuyển đổi giới tính vào cuộc sống
- Ông Lương Thế Huy, Giám đốc Chương trình Quyền của nhóm người đồng tính, song giới, chuyển giới, Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi ...