WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Tài tử nhiễm HIV vui mừng tiết lộ virus trong người đã hoàn toàn bị khống chế

Tài tử nhiễm HIV vui mừng tiết lộ virus trong người đã hoàn toàn bị khống chế
- Tài tử nhiễm HIV Charlie Sheen vừa mới thông báo tin vui sau một thời ... Tin tức này được Charlie thông báo khi anh dự sự kiện "World AIDS Day" ...