WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Rượu, bia là nguyên nhân gây ra hơn 200 căn bệnh

Rượu, bia là nguyên nhân gây ra hơn 200 căn bệnh
- Bộ Y tế cho biết, rượu bia là nguyên nhân trực tiếp gây ra khoảng 200 bệnh. Tập thể dục làm giảm tác hại của rượu đến bộ não của bạn ra sao? Điều gì xảy ra với giấc ngủ khi bạn say rượu · Cấm bán rượu bia sau 22h: Cần một cơ chế để người ta không ...