WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Quốc gia châu Âu đầu tiên cấm 'liệu pháp chữa bệnh đồng tính'

Quốc gia châu Âu đầu tiên cấm 'liệu pháp chữa bệnh đồng tính'
- Theo một khảo sát vào năm 2009 của tổ chức nhân quyền LGBT Stonewall, 200 trong số 1.300 chuyên gia sức khỏe tâm thần tại Anh đã cung cấp các ...