WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Phụ nữ Việt đang chịu rủi ro rất lớn về bệnh tật do thuốc lá

Phụ nữ Việt đang chịu rủi ro rất lớn về bệnh tật do thuốc lá
- Nhân viên y tế khám, tư vấn bệnh về phổi, hô hấp cho một bệnh nhân nữ. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+). Tỷ lệ phụ nữ Việt Nam tử vong vì thuốc lá thụ động cao hơn so với tỷ lệ nữ giới hút thuốc lá chủ động. Điều này cho thấy phu nữ Việt đang phải chịu rủi ro rất ...