WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Phải tới 80% người Việt mắc phải thói quen gây nên bệnh ung thư dạ dày

Phải tới 80% người Việt mắc phải thói quen gây nên bệnh ung thư dạ dày
- Phải tới 80% người Việt mắc phải thói quen gây nên bệnh ung thư dạ dày - không bỏ hối không kịp! Ảnh minh họa. Lười vận động. Việc lười vận động thể thao khiến các chất béo trong thức ăn không được chuyển hóa và sử dụng.Các chất béo này tích tụ ...