WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Nỗi lòng của người mẹ có hai con trai đồng tính

Nỗi lòng của người mẹ có hai con trai đồng tính
- Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, gia đình đã buộc phải đưa cô trở về để giáo dục tại gia bởi vì tình trạng bạo hành và kỳ thị người LGBT trong ...