WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Những khoảnh khắc "đầu tiên" của cộng đồng người chuyển giới trong năm 2016

Những khoảnh khắc "đầu tiên" của cộng đồng người chuyển giới trong năm 2016
- Trong năm 2016, cộng đồng LGBT đã có những giây phút trên cả tuyệt vời và trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho hàng ngàn người dân trên toàn ...