WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Những điều bắt buộc phải biết nếu muốn tránh căn bệnh HIV

Những điều bắt buộc phải biết nếu muốn tránh căn bệnh HIV
HIV/AIDS là một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Bạn có hiểu đúng về căn bệnh này và biết cách xử lý khi bị phơi nhiễm?