WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Người chuyển giới làm những nghề gì?

Người chuyển giới làm những nghề gì?
Những người chuyển giới nói riêng và cộng đồng LGBT nói chung đã và đang có nhiều nỗ lực trong công cuộc đấu tranh cho quyền bình đẳng và đa ...