WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Người chuyển giới làm những nghề gì? Bộ ảnh này sẽ cho bạn câu trả lời

Người chuyển giới làm những nghề gì? Bộ ảnh này sẽ cho bạn câu trả lời
- gần gũi hơn về người chuyển giới, bộ ảnh còn đang tạo động lực cho chính những bạn trẻ thuộc cộng đồng LGBT trong việc học tập, rèn luyện bản ...