WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Nghi án nha sĩ làm lây lan HIV

Nghi án nha sĩ làm lây lan HIV
- thủ tục pháp lý vì đã vi phạm các quy định trong khi hành nghề và có thể đã khiến nhiều bệnh nhân bị phơi nhiễm HIVAIDS hoặc bị lây viêm gan.