WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Ngày tự hào đồng tính 2016: khi hy vọng nhân lên thành sức mạnh trên khắp cả nước

Ngày tự hào đồng tính 2016: khi hy vọng nhân lên thành sức mạnh trên khắp cả nước
- Năm 2015, cộng đồng LGBT và đặc biệt là những người chuyển giới đã khép lại một năm đầy thành công với việc Quốc hội Việt Nam chính thức thừa ...