WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Mùa đông, cần cảnh giác những loại bệnh gì?

Mùa đông, cần cảnh giác những loại bệnh gì?
- Mùa đông là mùa thường xuất hiện nhiều loại bệnh nguy hiểm có thể gây tử vong như như cúm thương hàn, cúm AH1N1, sốt rét kháng thuốc, sốt xuất huyết, chân tay miệng... Dịch tay chân miệng cũng rất dễ bùng phát trong thời tiết như thế này. Khi thời tiết ...