WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Mang trái tim khỏe mạnh đến với những bệnh nhi nghèo

Mang trái tim khỏe mạnh đến với những bệnh nhi nghèo
- Chỉ ít ngày nữa thôi, hai em sẽ bước vào cuộc phẫu thật. Hy vọng, với trái tim khỏe mạnh, hai em và gia đình sẽ đón chào một năm mới đầy ý nghĩa và ...