WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Mandy Moore: 'Mẹ và 2 em trai của tôi đều là người đồng tính'

Mandy Moore: 'Mẹ và 2 em trai của tôi đều là người đồng tính'
- Kami Sid là một trong những nhà vận động quyền LGBT năng nổ và nổi tiếng nhất tại Pakistan. Cô từng tham gia nhiều chiến dịch kêu gọi bình đẳng ...