WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Lần xuất hiện sau cùng của George Michael ở nơi công cộng

Lần xuất hiện sau cùng của George Michael ở nơi công cộng
- Kể từ khi khởi nghiệp, George Michael liên tục vướng vào nghi vấn giới tính. Mãi đến năm 1998, danh ca mới xác nhận là người đồng tính sau khi bị ...