WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Điều trị nghiện ma túy tổng hợp: Còn nhiều thách thức

Điều trị nghiện ma túy tổng hợp: Còn nhiều thách thức
-  Theo thống kê của tổ chức y tế thế giới, hiện nay có hơn 200 loại ma túy tổng hợp amphetamine (ATS) và chưa có thuốc đặc trị với người nghiện ma túy tổng hợp này. Việt Nam cũng đang gặp rất nhiều khó khăn và còn lúng túng trước thực trạng ...