WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559

HIV/AIDS có nguy cơ trở thành đại dịch

HIV/AIDS có nguy cơ trở thành đại dịch
- Tại Nga, Trung tâm phòng chống AIDS quốc gia của nước này cảnh báo tình hình lây nhiễm HIV ngày càng trở nên nghiêm trọng và đang đe dọa an ...