WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

HIV lây lan nhanh nhất là ở Philippines”

HIV lây lan nhanh nhất là ở Philippines”
- Trong năm 2015, tỷ lệ nhiễm HIV tại thành phố Cebu của Philippines là ... ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương được mô tả là “ổ dịch” của HIV/AIDS.