WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Giới trẻ sợ khám sức khỏe trước hôn nhân

Giới trẻ sợ khám sức khỏe trước hôn nhân
- Nhiều người vẫn xa lạ, ngại ngùng với việc khám sức khỏe tiền hôn nhân. Phần lớn lo sợ khám sẽ... “lòi” ra bệnh dẫn đến mất hạnh phúc. Giới trẻ sợ khám sức khỏe trước hôn nhân. Chỉ có 2% bạn trẻ sẵn sàng khám sức khỏe trước hôn nhân .