WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Giới tính không quyết định năng lực' - bộ ảnh ý nghĩa về người chuyển giới

Giới tính không quyết định năng lực' - bộ ảnh ý nghĩa về người chuyển giới
- Những bạn trẻ thuộc cộng đồng LGBT cũng giống như bao người bình thường khác. Họ có đam mê, ước mơ, nghề nghiêp riêng... để khẳng định bản ...