WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Dân số Việt Nam ngày càng già hóa và mất cân bằng giới tính

Dân số Việt Nam ngày càng già hóa và mất cân bằng giới tính
- Về 2 xu hướng phát triển xấu của dân số, Vụ phó Lê Cảnh Nhạc bình luận: Việc già hóa dân số và mất cân bằng giới tính thì nhiều nước châu Á lẫn ...