WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้



Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Cộng đồng LGBT hẳn sẽ khóc khi xem clip này!

Cộng đồng LGBT hẳn sẽ khóc khi xem clip này!
- Đồng tính có phải là cái tội?? Người mẹ chấp nhận con trai mình đồng tính và cách cô xử lý khiến mọi người cảm động! Con dù lớn vẫn là con của mẹ ...