WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Coi chừng túi mật đóng đầy sỏi vì những thói quen "tưởng bình thường" sau

Coi chừng túi mật đóng đầy sỏi vì những thói quen "tưởng bình thường" sau
- Sỏi mật có thể hình thành dễ dàng từ chính những thói quen xấu của chúng ta đấy! Những dấu hiệu nhận biết bệnh sỏi mật sớm nhất ai cũng phải nhớ · Gắp ra 200 viên sỏi trong mật cô gái, bác sĩ cảnh báo thói quen xấu rất nhiều người mắc · Ai cũng nghĩ ...