WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Bí mật chuyện “yêu” của người chuyển giới: Chỉ thích trai thẳng

Bí mật chuyện “yêu” của người chuyển giới: Chỉ thích trai thẳng
- Người đồng tính yêu những người có xu hướng giống họ, bản thân họ luôn ý thức được giới tính sinh học của mình là nam. Trong khi những người ...