WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Bi kịch nhiễm HIV mà vẫn sống

Bi kịch nhiễm HIV mà vẫn sống
- Đây là một lời khẳng định mà rất ít người tin tưởng rằng anh sẽ có cơ hội được đọc lên, khi mà vào năm 1992, Jackson được chẩn đoán nhiễm "AIDS ...